การอนุญาติการใช้งาน Software ผลิตภัทณ์นี้อนุญาติให้ใช้บน Server ที่มีข้อมูลดังต่อไปนี้

Error: ข้อมูล Server ไม่ตรงกับใบอนุญาติ !!

Domain name www.bravoz-th.com
Expire Time 2099-11-11
License for www.bravoz-th.com
PACKAGE 2.0.0


ซอฟต์แวร์นี้เป็นผลงานที่พัฒนาขึ้นโดย warz.me ลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์นี้จึงเป็นของผู้พัฒนา ซึ่งผู้พัฒนาได้อนุญาตให้ "www.bravoz-th.com" เผยแพร่ซอฟต์แวร์นี้ตาม “ต้นฉบับ” โดยไม่มีการแก้ไขดัดแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ตลอดจนไม่รับประกันความเสียหายต่าง ๆ อันเกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์นี้ทั้งสิ้น หากสนใจระบบนี้สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]